Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje Kołu Łowieckiemu "Jarząbek" za przekazaną na rzecz osób potrzebujących darowiznę. Nowa odzież, obuwie, pantofle, plecaki itp. została rozdysponowana przez pracowników GOPS do  rodzin objętych wsparciem GOPS z terenu naszej gminy. Pozostały asortyment został udostępniony dla osób potrzebujących w siedzibie Ośrodka.

Galeria z tego wydarzenia dostępna jest TUTAJ

 

 

 

 

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43, uprzejmie informuje mieszkańców gminy Krzeszowice, że po nowelizacji art. 411 Ustawy „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), realizuje zadanie z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Żądania wydania zaświadczenia, będą przyjmowane za pośrednictwem poczty oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu 12 258 30 80. Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS (kliknij tutaj).

Informujemy, że od 01.12.2020 r. siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Krakowskiej 11 - zapraszamy

 Wspieraj Seniora

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Do realizacji przedsięwzięcia „Wspieraj Seniora” przystąpił również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

 
Program skierowany jest do osób  powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Podkategorie