Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy - referent sekcja księgowa:

OGŁOSZENIA O NABORZE - REFERENT SEKCJA KSIĘGOWA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny:

OGŁOSZENIE O NABORZE - PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny:

 OGŁOSZENIE O NABORZE - PRACOWNIK SOCJALNY 1 ETAT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ASYSTENT RODZINY:

 OGŁOSZENIE O NABORZE - ASYSTENT RODZINY 1 ETAT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny:

 OGŁOSZENIE O NABORZE - PRACOWNIK SOCJALNY 1 ETAT

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny:

 OGŁOSZENIE O NABORZE - PRACOWNIK SOCJALNY 1 ETAT

 WYNIKI NABORU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

REFERENT - SEKCJA ADMINISTRACYJNO - PRAWNA

WYNIKI NABORU

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

REFERENT - SEKCJA ADMINISTRACYJNO - PRAWNA

WYNIKI NABORU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

REFERENT - SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

WYNIKI NABORU

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR - SEKCJA KSIĘGOWA

WYNIKI NABORU