Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: kr-gops@wp.pl

Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej

W okresie zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że osoby bezdomne, starsze, chore, niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy tutejszego Ośrodka w formie:

  • pobytu w schronisku dla bezdomnych,
  • posiłków,
  • opału,
  • pomocy rzeczowej - odzież wydawana jest przy Kościele św. Marcina, ul. Grunwaldzka w Krzeszowicach w każdą środę w godzinach od 16:30 do 17:00.
Osoby bezdomne, starsze, chore, niepełnosprawne lub osoby, które znają miejsce pobytu takich osób proszone są o kontakt GOPS Krzeszowice, ul. Kościuszki 43 pod numerem telefonu 12/258 30 80 z pracownikiem socjalnym, a w przypadkach nagłych skierowań, przez straż miejską pod numerem telefonu 12/282 14 77 i policję pod numerem telefonu 12/257 91 11 w Krzeszowicach.