Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej

Plakat informujący o akcji Tydzień pomocy osobom pokrzywdzinym przestępstwem wdniach 23-28 luty 2015 r. W ramach akcji jest możliwośc skorzystania z bezpłatnej informacji prawnej oraz z bezpłatnej konsultacji prawnej. Szczegóły na stronie ms.gov.pl i pokrzywdzeni.gov.pl
MAŁOPOLSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014


W dniu 7 listopada 2014 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Mamy moc pomagania - rola pracy socjalnej we wsparciu rodzin doświadczających trudności", pierwsze wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego - pana Wojciecha Kozaka jako najlepszy pracownik socjalny w Województwie Małopolskim otrzymała pani Maria Motak - starszy specjalista pracy socjalnej - zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

Celem organizowanego konkursu Małopolski Pracownik Socjalny jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski oraz popularyzacja ich osiągnięć w regionie. Kapituła Konkursu uznała, że nagrodzone osoby to te, które obok wykształcenia i profesjonalizmu odznaczają się na tle innych ponadprzeciętną postawą zaangażowania, wychodzącą poza ramy codziennych obowiązków służbowych. Patronat honorowy w roku bieżącym nad przedsięwzięciem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej - pan Władysław Kosiniak - Kamysz oraz Marszałek Województwa Małopolskiego - pan Marek Sowa.

Pani Maria Motak od początku swojej pracy zawodowej jest zatrudniona w Krzeszowicach, zajmuje się pracą w terenie, do Jej obowiązków należy praca socjalna w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz dodatkowo podejmowanie czynności o charakterze interwencyjnym.

Pani Motak swą nienaganną pracę wykonuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach nieustannie podnosząc kwalifikacje. Obecnie posiada najwyższy stopień specjalizacji zawodowej. W pracy wykorzystuje wszystkie dostępne metody i narzędzia, kieruje się dobrem osób i rodzin korzystających z pomocy, a także podejmuje szereg działań w celu ich usamodzielnienia. W działaniu wyróżnia się dużą kreatywnością i wiedzą, co przekłada się na wymierne rezultaty, a do swoich obowiązków podchodzi z pełnym zaangażowaniem.

Mieszkańcy Gminy Krzeszowice na co dzień mogą korzystać z pomocy profesjonalnego i uznanego pracownika socjalnego. 
W okresie zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że osoby bezdomne, starsze, chore, niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy tut. ośrodka w formie:

  • pobytu w schronisku dla bezdomnych

  • posiłków

  • opału

  • pomocy rzeczowej - odzież wydawana jest przy kościele Św. Marcina ul. Grunwaldzka w Krzeszowicach w każdą środę w godzinach od 16.30 do 17.00.

Osoby bezdomne, starsze, chore, niepełnosprawne lub osoby, które znają miejsce pobytu takich osób proszone są o kontakt GOPS Krzeszowice,   ul. Kościuszki 43 pod nr telefonu 12 258 30 80 z pracownikiem socjalnym, a w przypadku nagłych skierowań, przez straż miejską pod nr telefonu     12 282 14 77 i policję pod nr telefonu 12 257 91 11 i pod nr telefonu 12 257 91 11 w Krzeszowicach.INFORMACJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI DOTYCZĄCA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Poniżej znajduje się ogłoszenie w formacie PDF, zawiera ono informację na temat pomocy psychologicznej, kosztów rehabilitacji, pomocy finansowej osób dotkniętych przemocą.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM (PLIK PDF.232KB); FUNDUSZ OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Poniżej znajduje się ogłoszenie w formacie PDF, które zawiera informacje na temat adresu i danych kontaktowych, oraz zakres pomocy finansowej.

INFORMACJA NA TEMAT FUNDUSZU OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM (PLIK PDF.40KB);

Konferencja "Współdziałanie jako podstawa skutecznego

 rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie"


Plakat. Zaproszenie dla mieszkańców gminy Krzeszowice na 
konferencję w dniu 17 października 2014 r. godz. 9.00 w sali Herbowej UM
 Krzeszowice pt. "Współdziałanie jako podstawa skutecznego 
rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie".Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych.
Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Jakie korzyści daje uczestnictwo w programie?

W ramach programu Karta Dużej Rodziny firmy i instytucje maja prawo do posługiwania się logo: Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

-Udział w programie to większa rozpoznawalność i zainteresowanie ofertą firmy lub instytucji,
- Karta Dużej Rodziny pomoże zbudować długotrwałe relacje z klientami
-Współtworzenie pozytywnego wizerunku wielodzietności,
-Uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Jak przystąpić do programu?

1. Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym
2. Pobierz formularz ze strony rodzina.gov.pl
3. Wypełnij go i wyślij na urzad@malopolska.uw.gov.pl
4. Po weryfikacji formularza uzgodnimy z Twoją firmą szczegółowe warunki współpracy
5. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisze z Twoja firmą umowę o współpracy
6. Twoja firma zostanie wpisana do bazy firm i instytucji, bieżąco aktualizowanej na stronie www.rodzina.gov.pl

Zawieranie umów z podmiotami będzie możliwe po podpisaniu porozumienia pomiędzy wojewodą a ministrem pracy i polityki społecznej.

Dołącz do Karty Duże Rodziny już dziś!

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod numerami telefonu: 12 39 21 179, 12 39 21 580.


INFORMACJA DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO
PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCHKARTA DUŻEJ RODZINY
rodzina.gov.plW związku z wejściem w życie Uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych informujemy, że realizacją programu na terenie Gminy Krzeszowice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. Szczegółowe warunki realizacji w/w programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku.
Od czerwca 2014r. istnieje możliwość korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień na podstawie posiadania Karty Dużej Rodziny. Przysługuje ona rodzinom z co najmniej trójka dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki, jednak maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne z tych rodzin otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny maja możliwość korzystania z katalogu oferty kulinarnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju m. in.:
- 25% zniżki w pierwszej i drugiej klasie w pociągach IC/IC Premium/TLK dla każdego członka rodziny, przy jednoczesnym przejeździe minimum 3 uprawnionych osób;
- 30% zniżki na zakup indywidualnych biletów wstępu (normalnych i ulgowych) umożliwiających zwiedzanie trasy turystycznej w języku polskim w Kopalni Soli w Wieliczce;
- bezpłatny wtęp na wystawy w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie;
- 5% zniżki na cały asortyment na zakup w sklepie "Alma"
oraz wiele innych.
Wykaz wszystkich dostępnych uprawnień i zniżek dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej: https//rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia. Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43 w godzinach urzędowania tj.:
poniedziałek 7.30 - 17.00,
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30,
piątek 7.30 - 14.00

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej  lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, aktu urodzenia.
OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"


Fundacja Eco Textil
Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was

ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6631867964, Regon 260587570, KRS 0000410831
www.ecotextil.pl    fundacja@ecotextil.pl


Fundacja Eco Textil Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was zwraca się z propozycją współpracy, mającej na celu pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na terenie całego naszego kraju.
Fundacja Eco Textil powstała w lutym 2012 roku. Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Wspieramy zarówno osoby indywidualne, jak i szkoły specjalne, ośrodki dla niepełnosprawnych i inne placówki. Naszym głównym darczyńcą jest firma Wtórpol, przekazująca część zysków z obrotu odzieżą używaną.
Działamy pod hasłem "Od Was dla Was"; wrzucając niepotrzebne ubrania do charakterystycznych pojemników z logo Eco Textil, każdy staje się fundatorem roweru trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. Do dziś fundacyjną pomoc uzyskało 240 dzieci. Jej wartość to blisko 800 tysięcy złotych.
Od października 2013 roku prowadzimy ogólnopolską kampanię "Rower dla niepełnosprawnego".
Fundacja Eco Textil przekazuje potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. W ciągu kilku miesięcy podarowaliśmy blisko 200 tego typu rowerów.
W pierwszej kolejności naszą pomoc przekazujemy osobom, które otrzymały dofinansowanie na zakup roweru z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
W tym przypadku Eco Textil pokrywa część kosztów zakupu, leżących po stronie niepełnosprawnego.
W przypadku braku dofinansowania PFRON, Fundacja Eco Textil zobowiązuje się pokryć 70 % kosztów zakupu roweru.
W wyjątkowych sytuacjach Fundacja z własnych środków finansuje zakup roweru rehabilitacyjnego. Fundacja pokrywa koszt transportu roweru. Co miesiąc zamierzamy obdarować 100 osób.
Zwracamy się do Państwa o pomoc w odnalezieniu i wytypowaniu osób, którym taki sprzęt jest potrzebny. Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc, byśmy mogli wesprzeć jak największą liczbę niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych prosimy o kontakt. Wymagane dokumenty to : wniosek z opisem sytuacji materialnej, oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz orzeczenie o niepełnosprawności. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, o możliwości złożenia od dnia 15 maja 2014 roku, wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz.576).


Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz.1548 oraz 2013 r. poz.1557).
Wysokość zasiłku wynosi 520,00 zł. miesięcznie, a jego wypłata nastąpi wraz z odsetkami przysługującymi do dnia wejścia w życie ustawy.

Postępowanie w sprawie ustalenia pr
awa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo doświadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Na  terenie
gminy Krzeszowice wnioski składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach mieszczącym się przy ul. Kościuszki 43 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 13.30.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełniła warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz.1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1)rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2)małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podczas ustalania prawa do zasiłku dla opiekuna, GOPS w Krzeszowicach będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który następnie będzie aktualizowany co 6 miesięcy.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (na czas obowiązywania orzeczenia).

Za osoby pobierające zasiłek- po spełnieniu określonych warunków- będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także zdrowotne.
Aktualności